Nyitva tartás

KÖLCSÖNZÉS, OLVASÓTEREM:
Hétfő:
14.00–19.00
Keddpéntek: 11.00–19.00
Szombat: 14.00–19.00

GYERMEKKÖNYVTÁR:
Hétfő:
14.00–18.00
Keddpéntek: 11.00–18.00
Szombat: 14.00–18.00
 
ÜGYELET
Ügyeleti időben elérhető szolgáltatások: napilapok, visszavétel, hosszabbítás, internetezés, számítógép-használat:
Hétfő: 9.0014.00
Keddpéntek: 9.00–11.00

ADATVÉDELEM
Adatkezelési tájékoztató
Gyermekkönyvtári tájékoztató
Tájékozatató elektronikus megfigyelőrendszerről
Könyvtárhasználati szabályzat kiegészítés
Nyilatkozat 16 év alattiaknak


KÖZÖSSÉGI OLDALAINK

                Facebook - Békés Megyei Könyvtár  Instagram - Békés Megyei Könyvtár
                Facebook - Békés Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára Tumbler - Békés Megyei Könyvtár

ADATBÁZISOK

PÁLYÁZATAINK

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK

Facebook

Könyvajánló

Ordasi Péter
Kalota Művészeti Alapítvány: Napkút
2019
Dr. Ordasi Péter három alkotást, egy irodalmi, egy zenei és egy népművészeti remekművet állított egymás mellé közös témájuk, a csodálatos égi szarvas kapcsán. A kecskeméti gyökerekkel is rendelkező zenepedagógus mindhárom mű – Nagy László Csodafiu-szarvas című költeménye, Kocsár Miklós Kossuth- és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, a Nemzet Művésze kórusműve, illetve Páll Antal korondi fazekas tányérja – közös forrásaként és ihletőjeként a magyarság egyik legrégibb hagyományát, a regölést jelölte meg.
 
Megosztás
 
Charles R Cross
Cser Kiadó
2019
A könyv megírását 4 év kutatómunka és több mint 400 interjú előzte meg. A szerző kivételes hozzáférést kapott Cobain publikálatlan naplóihoz, dalszövegeihez, családi fotóihoz és rengeteg dokumentumhoz, amelyek alapján páratlan részletességgel rekonstruálta az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb zenei ikonjának életét az aberdeeni gyerekkortól a híressé váláson át egészen az öngyilkosságig.
 
Megosztás
 
Kunkovács László
Határ Győző Városi Könyvtár
2019
„Könyvem ágas-bogas, mint az életünk. Korrajz, néprajz, itt-ott nagycsaládunk története. Megerősítést ad kettőszáznál több fényképem, melyeket javarészt ötven-hatvan évvel ezelőtt készítettem." (A szerző)
 
Megosztás
 
Andrási Dorottya
Országház Könyvkiadó
2019
Steindl Imre, az Országház építésze, a neogótikus stílusú épület tervezése során alárendelt szerepet szánt a szobrászati és festészeti alkotásoknak. A belső díszítésbe simuló díszítőfestés és a vele színben harmonizáló szobrászati alkotások mellett a falfestészeti alkotásokat mintegy kompromisszumos megoldásként még el tudta fogadni, de az olajképek elhelyezését elvetette. Ezért érdekes, hogy Munkácsy Mihály, az akkor már ünnepelt, külföldön élő magyar festőzseni mégis megbízást kapott a nemzeti történelem fontos mozzanatát, a honfoglalást ábrázoló kép megfestésére, melyet az Országházban terveztek elhelyezni. Azonban az 1902- ben elkészült épületben a festmény mégsem kapott helyet; erre több mint húsz évet kellett várni. Az Országházi séták sorozat jelen kötete igyekszik teljes körűen bemutatni Munkácsy Honfoglalás című festményéhez kapcsolódó izgalmas történeteket a mű keletkezési körülményeinek és fogadtatásának bemutatásától kezdve a korabeli honfoglalás-ábrázolások áttekintésén át egészen a festmény utóéletének követéséig.
 
Megosztás
 
Nátyi Róbert
Tornyai János Múzeum
2018
A szerző a több száz Endre Béla-alkotás áttekintésén túl, a művész levelezését, önéletrajzi jellegű szövegeit, valamint a korabeli sajtó tudósításait, híreit is beépítette munkájába.
 
Megosztás
 
Gazda József
Artprinter
2018
„Kós András szikár, szűkszavú, elsősorban önmagával szemben szigorú, életvitelében, alkotó munkájában pontos, céltudatos, józanul következetes ember volt. Ez a szikárság, szűkszavúság, szigorú pontosság, s a következetességéből fakadó józanság alkotó munkájának is jellemzője. Szobrokat, szoborembereket formál." /Gazda József/
 
Megosztás
 
S. Turcsányi Ildikó et al
Békés Önkormányzat
2019
 
Megosztás
 
Sánta Ákos
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
2018
 
Megosztás
 
Szerkesztő: Rózsafalvi Zsuzsanna
OSZK
2018
Az „Én kis hazám a nagy hazában" című, magyar–angol kétnyelvű kötet az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és az Arany János Művelődési Egyesület gondozásában jelent meg. 2017 volt az Arany János bicentenárium éve, melynek keretében az OSZK is számos Arany Jánoshoz köthető esemény megszervezésében, kiadványok szerkesztésében és kiadásában vett részt, ugyanakkor bekapcsolódott a nagyszalontai Csonka-torony felújításának, és a nagyszalontai Arany-hagyaték restaurálásának a munkájába is. A mostani kiadvány is ennek a restaurálásának az eredménye, ugyanis Nagyszalontáról 800 lapnyi dokumentum került az OSZK-ba, ahol restaurálták és digitalizálták, egyúttal pedig rendszerezték is azokat, és az így megújított formában kerültek vissza tavaly nyáron Nagyszalontára.
 
Megosztás
 
Poós Zoltán
Kalligram
2017
Az Étvágy az imákra című regény különös utazásra hívja olvasóját, aki bejárhatja a rendszerváltás Magyarországát. Kádár János temetésének napján, 1989. július 14-én Vitus István elhagyni készül egy számmal jelölt majorságot, Budapestre költözik, és amint egyre távolodik a gyerekkor vidékétől, úgy építi fel magában az egykori Pereget, ad identitást a településnek, ahogy önmagát keresi az ország is, és persze, maga a tizennyolc éves Vitus. Ezen a bizonyos napon, megtörténik vele minden, a szex, a drog és a rock and roll. És a legfontosabb: szerelmes lesz. Alig egy évvel később, a taxis blokád idején, már az esküvőjére készül, ami könnyen lehet, hogy elmarad, és olyan kudarccal végződik, mint amilyen elveszettnek tűnt a hitét vesztett ország is a szabad választások után, 1990 októberében.
 
Megosztás
 
Magyar Gábor
Magyar Természettudományi Múzeum
2018
A kötet 455 olyan – hivatásos vagy amatőr – ornitológus életrajzi adatait tartalmazza, akik Magyarországon születtek, Magyarországon madártannal foglalkoztak, magyarul vagy magyarországi madárvilággal kapcsolatban tudományos közleményeket, könyveket jelentettek meg, vagy a magyar madártan ügyét bármilyen egyéb módon segítették.
 
Megosztás
 
Poós Zoltán
Corvina
2018
A Rock & Roll Áruház azokat az éveket idézi meg, amikor a rock & rollra még nem úgy tekintettünk, mint egy közműszolgáltatásra, amikor a divat, az öltözködés még nem a komfortot szolgálta, amikor a zene és az öltözködés még veszélyforrást jelentett, amikor nemcsak az igazi szerelemben illet kételkedni, de az igazi Levi's farmerben, vagy az igazi Lacoste pólóban is.
 
Megosztás
 
Buga László
Zrínyi
2019
A magyar katonai térképészet gyökerei egészen a XVIII. század közepéig nyúlnak vissza, ám az önálló magyar katonai térképészet első szervezetének létrejöttére csak a Monarchia felbomlása után nyílt lehetőség. Mégis, az átmenet szinte zökkenőmentes volt, ami jól példázza, hogy katonatérképészeinket mindenkor magas színvonalú szakmai tudásuk és a szakma iránti elkötelezettségük segítette át a történelem viharain. E könyv az ő munkájukat mutatja be és állít emléket történelmi jelentőségű tevékenységüknek, amelyről az elmúlt száz esztendőben tanúbizonyságot tettek.
 
Megosztás
 
Hamburger Klára
Rózsavölgyi
2019.
A fordítóként és szerkesztőként is komoly életművet maga mögött tudó Szabolcsi-díjas zenetörténész, Hamburger Klára a 20. század második felében felvirágzó Liszt-kutatás egyik legjelentősebb, nemzetközileg ismert alakja. A most megjelenő tanulmánykötet egy hosszú és gazdag kutatói életút megkoronázása: ismertebb és kevésbé ismert - ma azonban csak nehezen hozzáférhető - írásait gyűjti egybe. A tanulmányok között egyaránt helyet kapnak átfogó témákat tárgyaló írások - Wagner és Liszt barátsága, Liszt cigányzene-fogalma, az utókor képe Lisztről -, a zeneszerző ismert kortársaihoz fűződő viszonyát áttekintő szövegek, s persze zenei kérdéseket tárgyaló, elemző jellegű cikkek.
 
Megosztás
 
Kerékfy Márton
Rózsavölgyi
2018.
Ligeti György a 20. század második felének egyik legeredetibb és legnagyobb hatású zeneszerzője volt; azon kevesek egyike, akiknek munkássága a kortárs zene szűk szakmai berkein túl is lelkes fogadtatásra talált. Ligeti sokféle hatást magába olvasztó művészetének egyik legszembeötlőbb vonása, hogy a világ számos népének, nemzetiségének hagyományos zenéjét felhasználja, ám ezt igen egyéni módon teszi.
 
Megosztás
 
Farkas Zoltán – Kiss László
Athenaeum
2015.
Az Outcast című életrajzi kötet Farkas Zoltánnak, az Ektomorf zenekar frontemberének eddigi pályáját mutatja be. Életutat, s egyben sikertörténetet, mely nem csupán a gitáros-énekes főbb életrajzi eseményeiről ad számot, de a neves metálbanda állomásain keresztül a csapat karakterét, helyét a metálszcénában is megrajzolja. Az Outcast egy elhivatott és kitartó cigány fiatalember példátlan karrierjének története, tanúság arról, hogy el lehet jutni egy mezőkovácsházi próbateremből a világhírt jelentő óriás német fesztiválokig s az Amerikai Egyesült Államokig.
 
Megosztás
 
Krénusz József
Holnap
2018.
Krénusz József élete valóban regénybe illő. 1956-ban kalandos úton hagyta el hazáját, s az Amerikai Egyesült Államokban telepedett le. Jóllehet New York egyik legjobb egyetemén végzett, de érdeklődését mégis az operaélet keltette fel. A Metropolitan Operába - jegyszedőként - véletlenül cseppent be, de a világ legjobb dalszínháza négy évtizedre vált otthonává. Nézőtéri felügyelőként tizenhatezer előadásnak lehetett részese. Nyitott szemmel mozgott mind a régi, mind az új Metben, páratlan memóriájával minden részletet megjegyzett. Kiváló kapcsolatot ápolt az Operában fellépő magyar művészekkel, az itthonról érkezőket tanácsaival segítette.
 
Megosztás
 
Lázárné Nagy Andrea
Romi-Suli
2018.
A gyűjtemény ajánlott a zeneiskolai 5-6. osztályos és továbbképzős szolfézsórákra, valamint az emelt szintű énekórákra egyaránt, továbbá a zenei pályákra készülőknek.
 
Megosztás
 
Kiss László - Bérczesi Róbert
Athenaeum
2019.
A hiperkarma zenekar énekesének-frontemberének-szövegírójának pályája igen tanulságos az idén negyvenhárom éves Bérczesi Róbert élete egy poklokat megjárt, erősen magának való fiatalember sajátságos küzdelmeinek története. Nem csupán a kábítószerekkel démoni csatát vívó tehetséges művész élettörténete bontakozik ki, de korrajzot is kapunk. Egy alföldi kis tanyától a Mecsekig, majd a pezsgő Budapestig utazunk, háttérnek pedig ott a kései Kádár-kor, majd a rendszerváltás környéki és utáni Magyarország. Rengeteg szórakoztató, sokszor meghökkentő anekdotát olvashatunk filmekről, zenékről, zenészekről, miközben bepillantást nyerhetünk egy nagyra hivatott zseni alkotóműhelyébe.
 
Megosztás
 
Szerényi Béla
Magyar Hangszermíves Céh
2018.
Bársony Mihály daloskönyvet Tiszaalpár híres hangszerkészítő, tekerő-, klarinét és citerajátékosának repertoárjából válogatták. Az itt közreadott dallamok mindegyike megtalálható CD-n. Ez a kiadvány a lemez kotta- és szövegmelléklete.
 
Megosztás
 
Kincses Károly
Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont
2018
Gróf Esterházy Mihály nemcsak kiváló fotográfus volt, hanem ismert vadász, világversenyt nyerő sportlövő, a balatonfüredi hajógyár és ezzel a hazai vitorlássport egyik megalapítója, az arisztokrácia társadalmi életének egyik motorja.
 
Megosztás
 
Hermann Attila
Népművelők Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete
2019
A szerző jelen kötete az osztrák–magyar haderő „legfiatalabb", a világháború során szervezett elit csapatnemének, a rohamcsapatoknak a jelvényeivel foglalkozik. A rohamcsapatokról, illetve a különféle rohamjelvényekről ugyan már jelentek meg ismertetések, de korántsem teljes részletességgel, persze e kiadványoknak nem is feltétlen csak e téma volt a vizsgálatuk tárgya. Az olvasó most egy olyan könyvet tart a kezében, amely teljes körű képet tár elénk a fellelhető, rohamcsapatokra utaló jelvényekről.
 
Megosztás
 
Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
2018
 
Megosztás
 
Magyar Csillagászati Egyesület
2019
 
Megosztás
 
Petőfi Irodalmi Múzeum
2018
A kötet felöleli az író szellemi és tárgyi hagyatékát, gazdagítja a regényolvasók Jókai-képét és az irodalomtörténészek tudását. Azt mutatja meg, amit eddig még így tényleg nem ismertünk. Bevezet egy nagypolgári körülmények között élő szerző gazdagon berendezett alkotóműhelyébe, megmutatja azt a miliőt, amely körülvette és otthonossá tette mindennapjait, a tárgyakat, amelyek inspirálták, amelyekhez személyes élmények kapcsolták, amelyeket olykor maga készített, vagy jó ismerőseitől kapott.
 
Megosztás